Politika varstva osebnih podatkov je dokument, v katerem najdete vse informacije o obdelavi osebnih podatkov, ki jo izvajamo v podjetju Guericom d.o.o. (v nadaljevanju Guericom). Ta dokument podaja informacije o vrstah osebnih podatkov, namenih obdelave, pravni podlagi, posredovanju osebnih podatkov in ukrepih za varstvo osebnih podatkov. V tem dokumentu najdete tudi opis svojih pravic, ki jih imate v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, ki poteka pri Inteko.

Zagotavljamo vam, da bomo vaše osebne podatke, pridobljene preko naših spletnih strani in pri poslovanju z vami, zbirali, obdelovali, varovali in hranili skladno z veljavno evropsko zakonodajo (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov) in nacionalno zakonodajo Republike Slovenije (vsakokrat veljavni Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o elektronskih komunikacijah, …) ter določili te Politike varstva osebnih podatkov.

Osnovni pojmi:

Osebni podatki pomenijo katerokoli informacijo, na podlagi katere je mogoče posameznika določiti (sem spadajo npr. ime, priimek, e-naslov, telefonska številka ipd.)

Upravljavec pomeni pravno osebo, ki določa namene in sredstva obdelave vaših osebnih podatkov.

Obdelovalec pomeni pravno ali fizično osebo, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca.

Obdelava pomeni zbiranje, hrambo, dostop in vse druge oblike uporabe osebnih podatkov.

1. Upravljavec osebnih podatkov in pooblaščena oseba za varstvo podatkov

Guericom je upravljavec vaših osebnih podatkov, kar pomeni, da smo odgovorni za zakonito in pošteno obdelavo, ki vam jo tudi zagotavljamo.

Podatki o upravljavcu osebnih podatkov:

GUERICOM, poslovno svetovanje d.o.o.

Lahomno 9

3270 Laško

e-pošta: info@guericom.com

tel. št.: 041 560 468

2. Informacije o posameznikih, za katere velja ta politika

Ta politika zasebnosti velja za naslednje kategorije posameznikov:

naši kupci,

uporabniki naše spletne strani (https://guericom.com/sl/)

3. Informacije o osebnih podatkih, ki jih obdelujemo

Guericom je upravljavec spletnega mesta https://guericom.com/sl/, ki omogoča svetovanje na področju ecommerca (v nadaljevanju: spletno mesto). Skladno z nameni opredeljenimi v nadaljevanju te politike Inteko zbira naslednje osebne podatke:

– osnovni podatki o uporabniku (ime in priimek, naslov prebivališča;

– kontaktni podatki in podatki o vaši komunikaciji z Guericom (elektronski naslov, telefonska številka, datum, ura, vsebina poštne ali elektronske komunikacije, datum, ura, trajanje telefonskih klicev, posnetek telefonskih klicev);

– podatki o uporabnikovi uporabi spletnega mesta (datum in ure obiskov spletnega mesta, obiskane strani, čas zadrževanja na posamezni strani, število obiskanih strani, skupni čas obiska spletnega mesta, opravljene nastavitve na spletnem mestu) ter podatki o uporabi (odpiranju, branju) prejetih sporočil (e-pošta, SMS) upravljavca;

– drugi podatki, ki jih uporabnik prostovoljno poda Guericomu ob podani zahtevi za določene storitve, kolikor so ti podatki potrebni za izvajanje storitve.

Ponudnik ne zbira in ne obdeluje vaših osebnih podatkov, razen kadar mu vi to omogočite ali v to privolite, npr. preko uporabe spletne strani, ko se naročite na prejemanje e-revije, sodelujete v nagradni igri, itd. Guericom vaše podatke obdeluje tudi, kadar za zbiranje osebnih podatkov obstaja zakonska podlaga, pogodbena podlaga ali kadar ima Inteko za obdelavo zakonit interes.

Vaše osebne podatke, pridobimo neposredno od vas, s povpraševanjem, ipd. Osebne podatke pa pridobimo tudi posredno, preko vaše uporabe naše spletne strani. V tem primeru gre za informacije, ki jih pridobimo preko piškotkov in piškotkom podobnih tehnologij. Tudi te informacije pridobimo zgolj, kadar imamo ustrezno pravno podlago in za namene, ki so podrobneje opredeljeni v tabeli spodaj. Več o tem, katere piškotke uporabljamo, pa najdete v naši politiki uporabe piškotkov.

Posredovanje osebnih podatkov ni obvezno, razen kadar posredovanje osebnih podatkov zahteva zakonodaja. V kolikor se odločite, da nam osebnih podatkov ne boste posredovali, obstaja možnost, da vam določenih storitev ne bomo mogli nuditi.

4. Informacije o obdelavi osebnih podatkov

Obdelava osebnih podatkov pri nas poteka zgolj na podlagi vnaprej določenih, zakonitih namenov. Vaših osebnih podatkov ne obdelujemo izven teh namenov, v kolikor pa bi se pojavila potreba po obdelavi osebnih podatkov za dodatni namen, vas bomo o tem pravočasno in predhodno obvestili.

Obdelava osebnih podatkov v našem podjetju vedno poteka na ustrezni pravni podlagi. Osebne podatke lahko obdelujemo na naslednjih pravnih podlagah:

Obdelava na podlagi pogodbe: Vaše osebne podatke obdelujemo, kadar je to potrebno za sklenitev, izvajanje in izpolnitev pogodbenih obveznosti. Posredovanje osebnih podatkov je v tem primeru prostovoljno. V primeru, da osebnih podatkov ne zagotovite, z upravljavcem ne morete skleniti pogodbe, prav tako vam upravljavec ne more zagotoviti dobave izdelkov.

Obdelava na podlagi podane privolitve: Vaše podatke obdelujemo, kadar v to izrecno privolite. Kadar bo obdelava potekala na podlagi privolitve, bomo predhodno poskrbeli, da vam bodo na voljo vse informacije, ki jih potrebujete za svojo odločitev. Svojo privolitev lahko kadarkoli prekličete. V kolikor privolitev prekličete, vam Guericom nekaterih storitev morda ne bo mogel zagotavljati.

Obdelava na podlagi zakonitega interesa: na podlagi naših zakonitih interesov obdelujemo osebne podatke le, kadar zakoniti interes, ki ga zasledujemo, prevlada nad pravico do zasebnosti posameznika. V primeru uporabe zakonitega interesa upravljavec vedno opravi presojo skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov. V primeru obdelave na podlagi zakonitega interesa ima uporabnik pravico do ugovora.

Obdelava na podlagi zakona: v posameznih primerih nam obdelavo osebnih podatkov nalaga zakon (npr. hramba računov 10 let po izdaji računa, ki jo nalaga davčna zakonodaja). Te podatke obdelujemo skladno z zahtevami zakonodaje.

5. Posredovanje vaših osebnih podatkov

Vaše osebne podatke posredujemo tretjim osebam, kadar je to potrebno, da dosežemo namen obdelave osebnih podatkov. Z vsako tretjo osebo, ki za nas obdeluje vaše osebne podatke, smo sklenili ločeno pogodbeno razmerje, ki opredeljuje obdelavo osebnih podatkov. Prav tako so tretje osebe zavezane k spoštovanju zaupnosti osebnih podatkov in nimajo pravice vaših osebnih podatkov obdelovati za kakršnekoli namene izven pogodbenega razmerja z nami, niti jih posredovati tretjim nepooblaščenim osebam.

Osebne podatke bomo posredovali naslednjim kategorijam uporabnikov:

– ponudniki obdelave podatkov in analitike;

– vzdrževalci IT sistemov (npr. Spletna postaja);

– ponudniki pošiljanja e-poštnih sporočil (npr. Mailchimp in drugi);

– državni organi, kadar to od nas zahteva zakonodaja.

7. Varnost vaših osebnih podatkov

Izvajamo ustrezno varovanje vseh osebnih podatkov, ki jih obdelujemo. Vaši podatki so ves čas zaščiteni pred izgubo, uničenjem, nepooblaščenim spreminjanjem in neavtoriziranim dostopom. Za zagotovitev ustrezne varnosti uporabljamo različne tehnične in organizacijske ukrepe, ki vključujejo:

– omejen dostop do osebnih podatkov,

– varovanje strojne in programske opreme, kjer so shranjeni osebni podatki,

– varovanje poslovnih prostorov, kjer se shranjujejo osebni podatki in

– izobraževanje zaposlenih na temo varstva osebnih podatkov.

Skrb za vaše osebne podatke nam je pomembna, zato varnostne ukrepe izvajamo skladno z zmožnosti tehnologije, kot tudi našimi zmožnostmi.

8. Vaše pravice

Če imate kakršnakoli vprašanja v zvezi z našo politiko varovanja osebnih podatkov ali obdelavo vaših osebnih podatkov, se lahko kadarkoli obrnete na nas. Pišite nam na info@guericom.com ali nas pokličite na tel. št. 041 560 468. Na podlagi vaše zahteve vam bomo posredovali zahtevane podatke ali skladno z zakonsko ureditvijo poskrbeli za uresničitev vaših pravic.

V zvezi z obdelavo osebnih podatkov imate določene pravice, ki jih podrobneje opredeljujemo spodaj:

Pravica do dostopa in izpisa osebnih podatkov: pravico imate zahtevati informacijo o tem ali obdelujemo vaše osebne podatke ter informacijo o obdelavi (vrste osebnih podatkov, namen obdelave, pravna podlaga, obdobje hrambe, vir informacij). Prav tako lahko od nas zahtevate, da vam te podatke posredujemo v strukturirani, strojno berljivi obliki.

Pravica do popravka osebnih podatkov: v kolikor so osebni podatki, ki jih obdelujemo o vas, napačni oz. nepopolni, imate pravico zahtevati popravek osebnih podatkov.

Pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov: zahtevate lahko, da omejimo obdelavo osebnih podatkov; omejitev osebnih podatkov je mogoča le v določenih primerih:

a) če oporekate točnosti podatkov za obdobje, ki Inteku omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;

b) obdelava je nezakonita, vi pa nasprotujete izbrisu podatkov in namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe;

c) Inteko podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, vendar pa jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje in obrambo pravnih zahtevkov;

d) ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi Inteka prevladajo nad vašimi razlogi;

Pravica do ugovora obdelavi osebnih podatkov: kadar vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi zakonitega interesa, imate na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi svojih osebnih podatkov. V takem primeru bomo nadaljevali z obdelavo vaših osebnih podatkov le v primeru, če bomo dokazali nujne legitimne razloge za obdelavo, ki bodo prevladali nad vašimi interesi, pravicami, in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Pravica do izbrisa osebnih podatkov: od Inteka lahko zahtevate, da brez nepotrebnega odlašanja izbriše vaše osebne podatke, Inteko pa mora podatke izbrisati, kadar obstaja eden od naslednjih razlogov:

a) podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani oz. drugače obdelani,

b) če prekličete privolitev, za obdelavo pa ne obstaja druga pravna podlaga,

c) če ugovarjate obdelavi, za obdelavo pa ne obstajajo prevladujoči zakoniti razlogi,

d) podatki so bili obdelani nezakonito,

e) podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravnih obveznosti v skladu s pravom EU ali pravom države članice, ki velja za Guericom,

f) podatki so bili zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe.

– V določenih primerih, opisanih v 3. odstavku 17. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov pa nimate pravice do izbrisa podatkov.

Pravica do preklica privolitve: pravico imate preklicati privolitev za obdelavo osebnih podatkov, ki ste nam jo podali. Privolitev lahko prekličete kadarkoli, brez kakršnihkoli negativnih posledic za vas, možno pa je, da vam zaradi preklica privolitve določenih storitev ne bomo mogli nuditi. Privolitev prekličete tako, da nas kontaktirate na: info@guericom.com.

Pravica do prenosljivosti podatkov: pravico imate zahtevati prejem izpisa osebnih podatkov, ki ste nam jih posredovali, v strukturirani in strojno berljivi obliki in zahtevati, da jih posredujemo drugemu upravljavcu po vaši izbiri, in sicer kadar obdelava temelji na privolitvi ali na pogodbi in če se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Svoje pravice lahko uveljavljate tako, da nas kontaktirate na: info@guericom.com.

Pri obravnavi zahtevka za uveljavitev katere od zgoraj naštetih pravic, vas lahko prosimo za dodatne osebne podatke, v kolikor vas na podlagi vašega zahtevka ne moremo zanesljivo identificirati. V primeru, da nam dodatnih podatkov ne boste posredovali, bomo vašo zahtevo zavrgli.

V kolikor ste mnenja, da je prišlo do kršitve obdelave osebnih podatkov, imate pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, gp.ip@ip-rs.si.

9. Piškotki

Naša spletna stran uporablja piškotke. V skladu z GDPR je vsak uporabnik upravičen do naslednjega:

Pravica do dostopa – Imate pravico zahtevati kopije vaših osebnih podatkov.

Pravica do popravka – Imate pravico zahtevati, da popravimo vse informacije, za katero menijo, da so netočne. Prav tako imate pravico zahtevati, da izpolnite informacije, za ki menijo, da so nepopolne.

Pravica do izbrisa – Pod določenimi pogoji imate pravico zahtevati, da izbrišemo vaše osebne podatke.

Pravica do omejitve obdelave – Imate pravico zahtevati, da pod določenimi pogoji omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov.

Pravica do ugovora obdelavi – Pod določenimi pogoji imate pravico ugovarjati naši obdelavi vaših osebnih podatkov.

Pravica do prenosljivosti podatkov – Imate pravico zahtevati, da podatke, ki smo jih zbrali, prenesemo na drugo organizacijo ali neposredno na vas pod določenimi pogoji.

10. Spremembe politike

To politiko zasebnosti lahko kadarkoli spremenimo. Najnovejša verzija politike vam bo vedno na voljo na naši spletni strani.

Posodobljeno dne:1.6.2021